Az Ön böngészője nem támogatja a JavaScriptet. Kérem kapcsolja be a böngésző beállításaiban!
Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

 Adatvédelmi Szabályzat


A jelen Adatvédelmi Szabályzat a TZteam Kft. (a továbbiakban: TZteam) Adatvédelmi Szabályzata.

A jelen Adatvédelmi Szabályzat elmagyarázza, hogy milyen személyes adatokat dolgozunk fel, milyen célokra, mennyi ideig tároljuk a személyes adatokat, hogyan férhet hozzá a személyes adatokhoz, és miként módosíthatja azokat, milyen lehetőségek állnak rendelkezésére a személyes adataival kapcsolatban, és hogy hol találhat további információkat.

 

1. Az Adatvédelmi Szabályzat alkalmazása


Jelen Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat, amely adatokat a TZteam arra tekintettel kezel, hogy: (a) Ön a TZteam ügyfele; (b) Ön a TZteam Klub tagja, (c) Ön TZteam weboldal látogatója, vásárlója. (pl. www.tzteam.hu, a továbbiakban: Weboldal).

A Weboldalon más weboldalra mutató különböző hivatkozások is találhatók. Bár ezeket a weboldalakat körültekintéssel választjuk ki, a TZteam nem felelős az Ön személyes adatainak kezeléséért ezeken a weboldalakon. A jelen Adatvédelmi Szabályzat ezért nem vonatkozik ezen weboldalak használatára.


2. Az Adatkezelő meghatározása.


Az Ön személyes adatainak adatkezelője a TZteam Kft. (székhelye:1161 Budapest, Rákóczi út 48., cégjegyzékszáma: 01-09-864283).


3. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok, információgyűjtés.

A TZteam információkat gyűjt Önről, beleértve a személyes adatokat is, arra tekintettel, hogy Ön a TZteam ügyfele, a TZteam klub tagja, vagy a Weboldal látogatója. Ez az információ lehet:

 • Olyan információ, amelyet Ön ad meg nekünk - amikor jelentkezik a TZteam Klubtagjai közé. Kérni fogjuk kötelezően a nevét, lakcímét, továbbá telefonszámát és e-mail címét. Olyan személyes adatokat kérhetünk Öntől, amelyek szükségesek lehetnek a TZteam klubtagság keretében nyújtott szolgáltatásokhoz és/vagy az Ön azonosításhoz és/vagy az Önnel történő kapcsolattartáshoz, ideértve különösen az Ön telefonszámát, biztonsági kérdések megválaszolásához szükséges információkat és a jelszavát (az Ön kérésére bizonyos szerviz szolgáltatásokhoz).
   
 • Azzal kapcsolatban is gyűjtünk információkat, hogy hogyan és hol használja vagy vásárolja meg a TZteam szolgáltatásait és termékeit. Ilyen információk lehetnek az elektronikus eszközzel kapcsolatos információk, munkalap felvételéhez szükséges információk, IP-címek, naplóinformációk, böngészőtípussal és preferenciával kapcsolatos információk, helyinformációk, online azonosítók, amelyek lehetővé teszik szervizszolgáltatásaink elvégzését, valamint a „sütik” és hasonló technológiák alkalmazását. Az Ön vásárlási előzményeivel kapcsolatos adatok, amelyek magukban foglalják: az Ön által vásárolt termékekre vonatkozó adatokat, a tranzakciónkénti vásárlások összegét, a vásárlások időpontját és helyszínét, valamint, az Ön által használt fizetési módot. Tároljuk továbbá az Ön elektronikai eszközeivel (pl.: számítógép, laptop, adathordozók) kapcsolatosan a felmerülő hibák leírását, azok megoldásának menetét és körülményeit.

 

4. Az adatkezelés jogalapja

A jelen Adatvédelmi Szabályzatban szereplő személyes adatokat kizárólag az alábbi jogalapokon kezeljük:

 • az Ön kifejezett hozzájárulásával; vagy
 • ahol ez szükséges egy Önnel kapcsolatos tranzakció teljesítéséhez; vagy
 • olyan esetekben, ahol ez az Adatkezelő jogi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges.

Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását.  Ez nem befolyásolja az adatkezelésünk jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása előtt. Ha úgy dönt, hogy - a kötelező adatokon túlmenően - nem adja meg valamely kért további adatát, annak az egyetlen következménye az, hogy esetleg kevesebb információt tudunk Önhöz eljuttatni. 

 

5. Az adatkezelés céljai


A személyes adatait a következő célokból dolgozzuk fel:

 • az Önnel való kapcsolattartás fenntartása és előmozdítása érdekében;
 • az Ön munkalapjainak vezetése, adminisztrációja érdekében; 
 • ügyfélszolgálat fejlesztése érdekében;
 • piaci felmérések és marketingstratégiák elvégzése és elemzése érdekében;
 • a csalás felderítése vagy megelőzése érdekében;
 • marketingajánlatok küldése (az Ön hozzájárulása esetén) céljából.

  

Kommunikáció és marketing

 

Amennyiben Ön hozzájárul ahhoz, hogy:

Önt a TZteam általános marketing ajánlatokkal, hírlevelekkel, aktuális információkkal megkeresse (a továbbiakban: Általános Marketingajánlatok);
Önt a TZteam az Ön személyes preferenciáit is figyelembe vevő (a korábbi vásárlások, a TZteam klubtagságában történő részvétel, a Weboldalak használata) és annak elemzésén alapuló személyre szabott ajánlatokkal (a továbbiakban: Személyre Szabott Marketingajánlatok) megkeresse;

Önnek a TZteam Általános Marketingajánlatokat vagy Személyre Szabott Marketingajánlatokat küldhet. A TZteam-nek ugyanakkor nincs kötelezettsége erre.

Az Ön előzetes hozzájárulása nélkül csak akkor küldhetünk Önnek szolgáltatásfrissítéseket és értesítéseket, ha Ön a TZteam klub tagja, vagy egyéb szolgáltatásoknak már meglévő felhasználója és az ilyen frissítések és/vagy értesítések szükségesek a TZteam klubtagsághoz vagy egyéb szolgáltatások megfelelő működéséhez.

 

Az Általános, illetve a Személyre Szabott Marketingajánlatok, értesítések postai úton, e-mailen, telefonon, sms-ben, Weboldalon, közösségi médián keresztül, vagy az Ön által használt bármely más digitális csatornán keresztül juthatnak el Önhöz. A Kapcsolattartás Módját, illetve az Adatkezelési Profiljának Beállítását bármikor módosíthatja, illetve bármikor élhet a leiratkozás lehetőségével.


Amennyiben nem kíván Általános, illetve Személyre Szabott Marketingajánlatot kapni, a leiratkozási kérését az alábbi módokon juttathatja el részünkre:

 

 • az aruhaz@tzteam.hu címre küldött e-mail üzenetben;
 • az általunk küldött e-mail értesítőkben található leiratkozó linken keresztül;
 • a (+36 1) 406 4444-es telefonszámon;
 • a 1161 Budapest, Rákóczi út 48. címen személyesen, vagy az ide küldött levélben.

 

 

6. Adatok átadása

A személyes adatait kizárólag a fentiekben említett célokra használjuk fel, és csak szigorú feltételekkel osztjuk meg a következőkkel:

 • Az Ön hozzájárulásával felhatalmazott harmadik feleknek, akik együttműködnek a TZteammel, és akik termékeket és/vagy szolgáltatásokat nyújthatnak a TZTeam részére;
 • A TZteam engedélyezett szolgáltatói részére;
 • Illetékes hatóságok, kormányzatok, szabályozó vagy adóhatóságoknak, amennyiben meg kell felelnünk olyan jogi vagy szabályozási kötelezettségeknek, amelyek a TZTeam társaságra vonatkoznak az alkalmazandó helyi törvények szerint;

 

Személyes adatok továbbítása

Amennyiben a személyes adatok továbbításra kerülnek a TZTeam által felhatalmazott harmadik felek részére, szervezeti intézkedéseket teszünk annak biztosítására, hogy a személyes adatai kizárólagosan a fenti célokra kerüljenek feldolgozásra, és hogy a személyes adatok védelme érdekében megfelelő szintű védelem legyen biztosítva. 

A jelen Adatvédelmi irányelvekben foglaltak kivételével az Ön engedélye nélkül nem fogunk nyilvánosságra hozni semmilyen személyes adatot, kivéve, ha jogilag ezt kötelező megtennünk, vagy ha úgy gondoljuk, hogy ez az intézkedés szükséges a jogaink, tulajdonunk vagy személyes biztonságunk védelme és/vagy megóvása érdekében vagy a felhasználóink/ügyfeleink, illetve más személyek érdekeinek megóvása érdekében. A TZteam csak akkor továbbítja a személyes adatait a felügyeleti szerveknek, adóhatóságoknak vagy nyomozó ügynökségeknek, ha erre jogszabály kötelezi.

 


7. Az adatkezelés időtartama 


A TZteam által a jelen Adatvédelmi Szabályzattal összhangban kezelt személyes adatok törlésre kerülnek, vagy névtelenül jelennek meg (így már nem lehet Önt azonosítani):

indokolatlan késedelem nélkül (legfeljebb 25 napon belül), miután kérelmezte, hogy már nem szeretne részt venni a TZteam ügyfeleként, vagy a klubtagságában; 
pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatban a személyes adatait az utolsó tranzakciótól számított 10 évig tároljuk. 

Az adatokat minden esetben tovább tároljuk, ha erre jogi vagy szabályozási okok miatt szükség van (ebben az esetben akkor töröljük az adatokat, ha már nincs szükség rájuk a jogi és szabályozási követelmények miatt). Illetve rövidebb ideig tároljuk, ha az adott személy nem járul hozzá a személyes adatainak tárolásához, és nem áll fenn semmilyen további jogszerű ok az adatok tárolására.


8. Cookie-k használata


A TZteam sütiket és hasonló technológiákat használ, amelyek összegyűjtik és tárolják az információkat, amikor meglátogat egy TZteam weboldalt. Ez lehetővé teszi a TZteam számára, hogy azonosítsa az internetes böngészőjét, és adatokat gyűjtsön a weboldalunk használatáról, az Ön által meglátogatott oldalakról, a látogatásainak időtartamáról, és hogy mindezt azonosítani tudja, amikor visszatér a weboldalunkra annak érdekében, hogy javítsuk az élményét, amikor meglátogatja a weboldalunkat. 

 

9. Ha közösségi médián keresztül kommunikál velünk


Weboldalunk illetve tartalmának megosztása közösségi médián keresztül


Amennyiben úgy dönt, hogy Weboldalunkat vagy a rajta közölt tartalmat olyan közösségi médián keresztül osztja meg, mint a LinkedIn, Facebook és/vagy Twitter, személyes adatai (mint például az Ön neve, és az a tény, hogy érdeklődik a TZteam iránt) szintén láthatóak lesznek az Ön látogatói számára a LinkedIn, Facebook és/vagy Twitter oldalain. A közösségi médiák weboldalainak használatára kizárólag a közösségi médiák weboldalainak feltételei vonatkoznak (beleértve az adatvédelmi szabályzatot is). A TZteam nem felel az ilyen közösségi oldalak személyes adatainak feldolgozásáért vagy adatvédelmi szabályzatáért, és a TZteam Adatvédelmi Szabályzata ezért ezekre nem vonatkozik.


10. Különleges megjegyzés 18 évet be nem töltöttek számára


18 év alatti személyek TZteam klubtagságra történő jelentkezését kizárólag abban az esetben fogadjuk el, ha a jelentkezést a szülő vagy gondviselő aláírta. A TZteam szándékosan nem gyűjt adatokat a 16 év alatti személyek személyes adatairól, kivéve a fentiek szerint a szülő vagy gondviselő hozzájárulásával. 14 év alatti személyek számára nem küldünk Általános Marketingajánlatokat vagy Személyre Szabott Marketingajánlatokat.


11. Személyes adatok biztonsága


Adatai megfelelő védelme, illetéktelen hozzáférés és helytelen felhasználás megakadályozása érdekében a TZteam a szükséges és megfelelő technikai háttérrel és szabályozással rendelkezik. Olyan technológiákat és irányelveket vezettünk be, amelyek célja az adatainak védelme a jogosulatlan hozzáféréstől és a nem megfelelő használattól. Egyes szolgáltatásaink esetében titkosítást is használhatunk, hitelesítési és ellenőrzési folyamatokat is alkalmazunk, emellett rendszeresen teszteljük, felmérjük és értékeljük a biztonsági intézkedéseink hatékonyságát.

 

12. Az Ön adatai


Célunk, hogy az Önre vonatkozó minden adat a lehető legpontosabb maradjon. Ön hozzáférhet a személyes adataihoz, kérheti a személyes adatok helyesbítését vagy törlését (törlést csak akkor, ha már nincs szükség az adatokra jogos üzleti célokból, például kiskereskedelmi tranzakció céljából), és kérheti a személyes adatok kezelésének korlátozását. Kérjük lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségeken:

 • az aruhaz@tzteam.hu címre küldött e-mail üzenetben;
 • az általunk küldött e-mail értesítőkben található leiratkozó linken keresztül;
 • a (+36 1) 406 4444-es telefonszámon;
 •  1161 Budapest, Rákóczi út 48. címen személyesen, vagy az ide küldött levélben.

 

Tájékoztató a TZteam éves klubtagsági díjainak automatikus bankkártyás kiegyenlítéséről

 

Az alábbi tájékoztató részletesen bemutatja a TZteam éves klubtagság hosszabbítás díjának, automatikus bankkártyáról való levonásának folyamatát annak érdekében, hogy Ön az ezen szolgáltatásunk használata előtt jól informált döntést tudjon hozni.

 

Az automatikus díj kiegyenlítés beállítása önkéntes

A TZteam éves klubtagság hosszabbítás díjának, négy féleképpen lehet kiegyenlíteni:

 • Készpénzzel
 • Átutalással
 • Átutalásos számla díját bankkártyával
 • Automatikus díj kiegyenlítéssel

 

Ez a bejegyzés a fent felsorolt negyedik lehetőségről szól, de fontos tudnia róla, hogy ezen opció választása önkéntes, arra Önt senki nem kötelezi vagy kötelezheti. A funkció célja mindazonáltal, hogy segítsen Önnek a TZteam éves klubtagság hosszabbítás díjának a fizetési határidőre kiegyenlíteni annak érdekében, hogy klubtagsági szolgáltatása működése ne kerüljön korlátozásra.

 

A szolgáltatás működése

 

A szolgáltatás bekapcsolásakor (technikai részletek lejjebb) átirányításra kerül az OTP Simple fizetési oldalára, ahol meg kell adnia azon kártyájának adatait, amellyel szeretné kiegyenlíteni az éves díjat. A beállításkor – biztonsági ellenőrzésként – megterhelésre kerül 300 Ft-tal a kártyája, amelyet azonnal vissza is térítünk Önnek.

Ezután bármikor lehetősége van az automatikus terhelés kikapcsolására vagy a kártyaadatai frissítésére.

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: "Ismétlődő fizetés") egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, ami azt jelenti, hogy a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártya adatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártya adatok újbóli megadása nélkül.

A beállításkor Önnek el kell fogadnia azt a nyilatkozatot, mellyel Ön hozzájárul, hogy a sikeres fizetési tranzakciót követően a TZteam kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártya adatok újbóli megadása és az Ön tranzakciónként történő hozzájárulása nélkül a Kereskedő (TZteam Kft) által kezdeményezve történjenek.

 

Fontos: a bankkártya adatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártya adatokhoz sem a Kereskedő, sem a SimplePay nem fér hozzá. A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

 

Mikor történik a levonás?

 

A levonást minden TZteam éves klubtagság hosszabbítás díjának, megkötésétől a következő évben pontosan a megkötést követő 365. napon, kíséreljük meg első alkalommal. A levonásról minden alkalommal tájékoztató emailt küldünk “Sikeres éves TZteam klubtagság meghosszabbítás számla kiegyenlítés - köszönjük!” ” tárgy mezővel.

 

Mi történik, ha nem sikerül levonni a díjakat?

 

Amennyiben nem sikerül a levonás, társaságunk a másnaptól ismét megpróbálja levonni a díjakat, majd ismét. Összesen legfeljebb öt alkalommal teszünk kísérletet a díjak levonására; naponta egyszer, öt napon át. Természetesen amennyiben egyszer sikerül levonni a díjat, további kísérletek nem történnek, és erről is értesítjük emailben.

 

Mi az Ön teendője, ha nem sikerül levonni a díjakat?

 

Amennyiben fedezethiány miatt nem sikerült a levonás (nem volt a kártyán elég pénz), és még az utolsó (ötödik) kísérlet előtt gondoskodik róla, hogy legyen elegendő fedezet a kártyán, akkor a terhelés sikeres lesz, és nincs további teendője. Onnan tudhatja, hogy megtörtént a sikeres levonás, hogy kap róla tájékoztató emailt “Sikeres TZteam klubtagság hosszabbítás számla kiegyenlítés - köszönjük!” tárgy mezővel.

Amennyiben más oka van a sikertelen levonásnak, kérjük kérje ki bankja tanácsát az ügyben.

Az ötödik sikertelen terhelés után kikapcsolásra kerül a fiókjában az automatikus bankkártyás kiegyenlítés, és nem próbálkozunk a levonással sem az adott, sem a következő hónapban. Ilyen esetben az adott havi számláját manuálisan (utalással vagy egy megfelelő bankkártyával) kell kiegyenlítenie, és ha ismét automatikus kártyás kiegyenlítést szeretne használni, ezt újra be kell állítania fiókjában, melyet a klubtagság megkötésekor kapott üdvözlő levélben található linken kezdeményezhet.

 

Hogyan és mikor lehet lemondani az automatikus kiegyenlítést?

Az automatikus bakkártyás díj kiegyenlítést bármikor lemondhatja. A lemondást TZteam klubtagsági levelében található adatmódosító linken, vagy személyesen üzletében, vagy rögzített telefonhívásban, vagy emailben kezdeményezve tudja elvégezni. Amennyiben elvégzi a lemondást, a továbbiakban még nagyobb figyelmet kell fordítania rá, hogy a díjak automatikusan rendezésre kerüljenek a fizetési határidőig.

 

Az automatikus levonás beállítása

 

Az alábbiakban bemutatjuk, hogy hogyan tudja elvégezni TZteam éves klubtagsági díjainak, vagy a havi rendszergazda szolgáltatásának automatikus bankkártyás kiegyenlítését.

Klubtagsági levelében kapott személyes adatmódosítási linken keresztül tudja változtatni bankkártya adatait, illetve ki tudja kapcsolni az automatikus levonást.

Olvassa el a megjelenő ablakban lévő leírást, jelölje be a "Jelen figyelmeztetést és a részletes tájékoztatót átolvastam, annak tartalmát tudomásul veszem és elfogadom." jelölőnégyzetet, majd kattintson a "Beállítás indítása" gombra.

Ezután megjelenik az OTP Simple kártyaadat megadására szolgáló 

felülete. Adja meg annak a kártyának az adatait, amellyel ki szeretné egyenlíteni a TZteam klubtagság meghosszabbításának számláit.

A kártya ellenőrzéséhez a kártyájáról levonásra fog kerülni 300 Ft, ami azonnal visszatérítésre is kerül. A sikeres beállítás után, a következő számla kiállítását követően a következő és 1-én hajnalban a megadott kártya megterhelésre kerül a számla bruttó összegével. Ha a terhelés nem sikerül, akkor a rendszer még négyszer megkísérli, négy egymást követő napon a terhelést. Ha egyik alkalommal sem jár sikerrel, akkor kikapcsolásra kerül az automatikus fizetés funkció. Mind a sikeres, mind a sikertelen terhelésről emailben értesítést kap.

A beállítás végén visszakerül a Számlázási beállítások képernyőre, amelyen megjelennek a beállított kártya adatai (kártya utolsó négy számjegye és lejárata).

Automatikus bankkártyás fizetésnél is átutalásos számlát állítunk ki

A számlát minden hónap 1-én állítjuk ki, a kártyaterhelést pedig az adott hónap 4-dikén kíséreljük meg először. A számla kiállításakor akkor is átutalásos számlát állítunk ki, ha Ön beállította az automatikus bankkártyás kiegyenlítést. Ennek a következők az okai:

 • Előfordulhat, hogy Ön a számla kiállítását követően átutalja a számlát még az első kártyaterhelési kísérlet előtt. Ilyen esetben zavaró lenne, hogy be van állítva az automatikus kiegyenlítés, a számla is bankkártyás kiegyenlítésről szól, mégis utalással kerül kiegyenlítésre.
 • Előfordulhat, hogy a kártyát sem először, sem a további négy próbálkozás során sem sikerül terhelnünk. Ilyenkor a számla vélhetőleg utalással lesz rendezve. Úgy véljük azonban, hogy zavaróbb lenne, ha utalással rendezett számlák számláján bankkártya szerepelne, mint fordítva.
 • Összességében tehát áttekinthetőbbnek és kiszámíthatóbbnak tartjuk, ha minden számla átutalásos, mintha megpróbálnánk a különböző különleges eseteket számos különböző folyamattal kezelni.

Sikeres bankkártyás fizetés esetén az a tény, hogy utalásos számla kártyával kerül kiegyenlítésre, egyes könyvelők számára kényelmetlenséget okozhat, de nem szabálytalan.

Az automatikus levonás megszüntetése

Bármikor lehetősége van kikapcsolni az automatikus kiegyenlítést az "Automatikus fizetés kikapcsolása" gombra kattintva.

Mi a teendő, ha megváltoznak bankkártyája adatai?

Amennyiben megváltoznak bankkártyája adatai (pl. mert lejár kártyája, és új kártyát kap helyette, vagy bármi miatt a jövőben más kártyát szeretne használni), a Módosítás gombra kattintva tudja kezdeményezni az adtok frissítését. Ilyenkor újból az OTP Simple fizetőfelületére kerül, ahol adja meg az új kártyája adatait.

Mi történik, ha nem ért egyet számlája összegével, de be van állítva automatikus terhelés?

Amennyiben nem ért egyet számlája összegével, kérjük mielőbb jelezze ezt a TZteam ügyfélszolgálatának, és mi haladéktalanul kivizsgáljuk az ügyet.

Amennyiben a számla kiállítását követően, de még a terhelést megelőzően sikerül kivizsgálni az ügyet, és panaszával kapcsolatban igazat adunk Önnek, a számlát sztornózzuk / helyesbítjük, és az új számla összegét annak kiállítása utáni 4. napon fogjuk megkísérelni levonni.

Amennyiben csak a levonást követően tudjuk kivizsgálni az ügyet, már levonásra került a vitatott összeg, és mi helyt adunk panaszának, úgy szintén korrigáljuk a számlát a megfelelő bizonylatokkal, majd a vitatott és a helyes számla közti különbözetet haladéktalanul visszatérítjük kártyájára.

Az ilyen panaszos ügyeket kiemelt sürgősséggel kezeljük.

Kártyával kiegyenlített vitatott számlával kapcsolatban visszatérítést csak az adott kártyára van módunk visszatéríteni; utalással, vagy másik kártyára ilyen összeget nem lehet visszatéríteni.

Adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van arra, hogy megkapja az Önt érintő személyes adatokat, amelyeket átadott a TZteam részére strukturált, digitális formában, és továbbítsa ezeket az adatokat egy másik félnek, ha ez technikailag megvalósítható. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a fenti elérhetőségeken. 

Panasz benyújtására vonatkozó jog

Ha bármilyen kérdése vagy panasza van a személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a fenti elérhetőségeken további tájékoztatásért, vagy az ilyen kérelmek benyújtása céljából. 

Önnek jogában áll panaszt benyújtani az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz is az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

http://www.naih.hu 
ugyfelszolgalat@naih.hu

2018. 05. 24.